Επιλέγουμε με ιδιαίτερη προσοχή τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ποιότητα, αντοχή και αισθητική.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις απαιτούμενες εργασίες θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις προδιαγραφές των υπουργείων Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας. Τα υλικά  ελέγχονται  πριν  από  την χρήση  τους  από τον επιβλέποντα μηχανικό και  σε  περίπτωση  που κριθούν ακατάλληλα απομακρύνονται. Οι εργασίες  εκτελούνται από τεχνικό προσωπικό, που  είναι τέλεια καταρτισμένο και ειδικευμένο για κάθε μια από αυτές.

  • Ο φέροντας σκελετός της οικοδομής είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C 16-20 ο δε σιδηρούς οπλισμός ποιότητας  S500s της εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ . Η διάστρωση του σκυροδέματος  καθώς και η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού εκτελούνται με βάσει τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού , με ιδιαίτερη επιμέλεια στην στατική ευστάθεια του έργου βάσει των ισχυόντων κανονισμών και προδιαγραφών του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος , του Αντισεισμικού Κανονισμού. Η ποιότητα του παρασκευαζόμενου σκυροδέματος ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα  με την λήψη και θραύση δοκιμίων σκυροδέματος.
  • Τα εξωτερικά κουφώματα των διαμερισμάτων κατασκευάζονται από αλουμίνιο, σειράς ALTEC.
  • Τα είδη υγιεινής είναι της IDEAL STADART Ιταλιας
  • Οι μπαταρίες λουτρός και νιπτήρος  είναι Ευρωπαϊκού τύπου , χρωμέ θερμόμικτες..
  • Οι κουζίνες είναι της εταιρίας SCAVOLINI.