Από το 2007 η εταιρία ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των φυσικών πετρώματων. Πρόκειται για μία κίνηση κάθετης εκμετάλλευσης σχιστόλιθου που περιλαμβάνει την εξόρυξη ,την επεξεργασία και το εμπόριο.

 Η εταιρία ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. έχει στην κυριότητά της ένα λατομείο από το οποίο εξορύσσονται λεπτοπλακώδη έντονα σχιστοποιήμενα μαρμαρα τα οποία προορίζονται για κατασκευαστική χρήση, τοίχος από πέτρα, ή για διακοσμητική χρήση, επίστρωση σχιστόλιθου σε μονοπάτι, επένδυση τοίχου, επένδυση τζακιού.

Ο συγκεκριμένος σχιστόλιθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε μοντέρνες κατασκευές, όσο και σε παραδοσιακές, καθώς διαθέτει ποικιλία στις χρωματικές αποχρώσεις του μπεζ και επιπλέον η υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί με ή χωρίς βερνίκι πέτρας.