Η εταιρεία ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε., με έδρα την Ξάνθη, ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως στόχο την ανάληψη και την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων.

Η εταιρία ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. διακρίθηκε στον τομέα της αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και Ιερών Μονών .

Παράλληλα, στην επαγγελματική της πορεία δραστηριοποιήθηκε στον τομέα έργων ανάπλασης, ύδρευσης καθώς και κατασκευής σχολείων.

Επιπλέον, η δραστηριότητα της ΚΟΣΥΝΘΟΣ  Α.Ε. εκτείνεται και στον τομέα του εμπορίου, καθώς η εταιρία διαθέτει λατομείο σχιστόλιθων (λεπτοπλακώδη έντονα σχιστοποιημένα μάρμαρα)οι οποίοι έχουν κατασκευαστική και διακοσμητική χρήση.

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητα μηχανήματα έργων και είναι σε θέσει να περατώσει κάθε μορφής κατασκευή, καθώς και μεγάλη γκάμα  έργων.