Ανέγερση εξα-όροφης Οικοδομής
στη συμβολή των οδών 40 Εκκλησιών και Μ.Ασίας στην Ξάνθη.