Ανέγερση εξα-όροφης Οικοδομής
στη οδό Παρθενώνος 29 στην Ξάνθη.