Ανέγερση πεντα-όροφης Οικοδομής
στη οδό Μ. Ασίας 53 στην Ξάνθη.