Ανέγερση τετρα-όροφης Οικοδομής στη συμβολή
των οδών Δράμας και Καποδιστρίου στην Ξάνθη.