Ανέγερση επτα-όροφης Οικοδομής
στη οδό Ανδρέου Δημητρίου  136 στην Ξάνθη.