Ανέγερση εξα-όροφης Οικοδομής
στη οδό Ανδρέου Δημητρίου  134 στην Ξάνθη.