Ανέγερση επτα-όροφης Οικοδομής
στη οδό Αγίου Ελευθερίου 108 στην Ξάνθη.