Τίτλος Έργου:
Ηπιες παρεμβάσεις για τη δημιουργία χώρων αναψυχής-
ανάπλαση ανάδειξη μονοπατιών-πέτρινων βρυσών
Δημοτικού διαμερίσματος Γαλάνης
Φορέας:
Σ.Δ.Α.Ν. Ξάνθης (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών)