Τίτλος Έργου:
Αποκατάσταση – Αναδιαμόρφωση Ι. Καλύβης Τιμίου Σταυρού , Ι.Σκήτης Αγίας Άννης , Α’ Φάση: Αποκατάσταση Κτιρίου Αγιογραφείου
Φορέας:
Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

Διεύθυνση:
Ι.Σκήτη Αγίας Άννης, Άγιο Όρος