Τίτλος Έργου:
Επισκευή, βελτίωση κτιριακών υποδομών και κατασκευή νέων βοηθητικών χώρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης
Φορέας:
Υπούργειο Πολιτισμού & Αθλητισμού/ Γενική Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση:
Παλαιόπολη