Τίτλος Έργου:
Επισκευές – Ανακαίνιση κτιρίων Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.
Φορέας:
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Διεύθυνση:
Πλατεία Διοικητηρίου, Ξάνθη