Τίτλος Έργου:
Παρεμβάσεις βελτίωσης στον οικισμό Λιβερά-Ίμερα
Φορέας:
Σ.Δ.Α. Ν. ΞΑΝΘΗΣ (Τεχνική Υπηρεσία)

Διεύθυνση:
Λιβερά- Ίμερα