Τίτλος Έργου:
Αποκατάσταση  Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης
Φορέας:
Δήμος Ξάνθης
Διεύθυνση:
Αντίκα 3-5, Ξάνθη