Τίτλος Έργου:
Αποκατάσταση Καπναποθήκης στην  Ξάνθη  και   μετατροπή αυτής σε χώρους
εκθέσεων, εργαστηρίων  και διδασκαλίας παραδοσιακών και σύγχρονων Θρακικών Τεχνών
Φορέας:
Ακαδημία Θρακικής  Τέχνης &   Παράδοσης
Διεύθυνση:
Γεωργίου Κονδύλη &Αναξάρχου, Ξάνθη