Τίτλος Έργου:
Ανέγερση τετραόροφου κτιρίου με υπόγειο και στέγη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ξάνθης κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίο
Φορέας:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ