Τίτλος Έργου:
Ανέγερση διόροφου κτιρίου με υπόγειο και στέγη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διδυμότειχου
Φορέας:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ