Τίτλος Έργου:
Αποκατάσταση και Αλλαγή Χρήσεως Β. πλευράς συγκροτήματος καπναποθηκών στην Ξάνθη από το ίδρυμα Θρακικής Τέχνης  & Παράδοσης- Ά Φάση , Κατασκευή Εργαστηρίων, Εργασίες Στατικής αποκατάστασης- Οικοδομικές Εργασίες- Η/Μ Εργασίες
Φορέας:
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης