Τίτλος Έργου:
Ανακαίνιση Παλαιών Κτιρίων 2ου και 3ου ΕΠΑΛ Ξάνθης
Φορέας:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης

Διεύθυνση:
Δημοκρίτου 27, Ξάνθη