Τίτλος Έργου:
Σχεδιασμός-Διακόσμηση-Aνακαίνιση Ινστιτούτου Αισθητικής