Τίτλος Έργου:
Σχεδιασμός-Διακόσμηση-Aνακαίνιση Αιματολογικού Ιατρείου